Zur Navigation | Zum Inhalt
Boniteti (odn. bonitetni izvještaji, bonitetna izvješća) PDF Ispis E-mail

Boniteti (odn. bonitetni izvještaji, bonitetna izvješća) poslovnih partnera nužna su pretpostavka donošenja kvalitetnih poslovnih odluka. U uvjetima nestabilne ekonomije s vrlo promjenjivim gospodarsko političkim uvjetima, te svakodnevnom pojavom desetaka novih, malih, privatnih poduzeća povećava se stupanj neizvjesnosti i mogućnosti nastupa rizika s neizbježnim posljedicama gubitaka za svakog sudionika tržišta.

Zbog toga "osjećaj" ili "slutnja rizika" iako neosporno važni pri zaključivanju poslova nisu dovoljni, već se kvalitetne odluke moraju donositi na osnovi sustavnog prikupljanja i analiziranja kvalitetnih informacija.

Pod pojmom boniteta u poslovnoj praksi se označava kvaliteta, pouzdanost, poslovna i posebice kreditna sposobnost pravne i fizičke osobe. Ocjenjivanje boniteta stručan je posao koji se temelji na studiranju bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izračunavanju omjera, rejtinga, prosječnog kredita itd. Podatke o bonitetu pravnih osoba pružaju specijalizirane institucije za procjenu boniteta.

Prava informacija u pravom trenutnku znači uštedu troškova poduzeća, smanjnje rizika pri donošenju poslovnih odluka i manje stresa pri naplati potraživanja. U svakom poslovnom odnosu, prije nego što se započne posao, kupca ili partnera treba provjeriti.

Ako je tvrtka solidna, s dugogodišnjom tradicijom, pravovremeno plaća račune, te nema protestiranih mjenica, imat ćemo u nju povjerenja. Ako se radi o problematičnom korisniku, potrebno je zahtjevati plaćanje unaprijed ili bankovnu garanciju prije nego se sklopi posao. Zbog toga, da bi se izbjegli problem, prva i osnovna odluka je tražiti bonitetni izvještaj potencijalnog partnera.

Bonitetni izvještaj poduzeća sadrži opće podatke o poduzeću (adresa, telefon, matični broj i sl.), zatim podatke o rukovodstvu, poslovnim bankama, vlasništvu, povezanim poduzećima, djelatnostima, broju stalnih kupaca, podatke o uvozu i izvozu, nekretninama, pokretninama i drugo. Tu su i financijski podaci (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku i sl.), te koeficijenti i podaci o plaćanju koji pokazuju koliko dobro odnosno loše poduzeće posluje. Najvažnija infomacija u bonitenom izvještaju je rejting i visina kredita do koje se preporučuje poslovati s promatranim poduzećem.

Bonitetni izvještaji postoje i za države - bonitetni izvještaji države. Taj izvještaj obuhvaća makroekonomske, političke, komercijalne i vanjske rizike pojedine zemlje. Sadrži također i podatke o minimalnim uvjetima sklapanja poslova (npr. otvoren račun, akreditiv, mjenica i sl.), prosječnim danima kašnjenja u plaćanju, te koliko će dana u prosjeku proći od plaćanja inozemne banke Vašoj banci. Ukoliko zemlja uđe u recesiju, idući potez je da banke podignu kamatne stope, a poduzeća koja će tada biti nedovoljno likvidna da podmire sve svoje obveze (prvo će podmiriti plaće svojim zaposlenicima i obveze koje imaju unutar države, a zadnji na red dolaze izvoznici). Zbog toga je bonitet zemlje također vrlo važan pri donošenju poslovnih odluka.

Ukoliko trebate donjeti manje važnu poslovnu odluku, ili samo dobiti okvirni uvid u poslovanje vašeg potencijalnog partnera, mogće je pribaviti skraćene bonitetne izvještaje.

Dužnici.net su ovlaštetni poddistributer Dun & Bradstreet bonitetnih izvještaja. Više informacija...

Dun & Bradstreet je najstarija i najpoznatija bonitetna kuća na svijetu koja već 165 godina opskrbljuje poduzeća pouzdanim bonitetnim informacijama.

Ostvarite razne povlastice kao korisnici servisa Dužnici.net pri kupnji skraćenih i detaljnih bonitetnih izvještaja - kontakt.

 
Skraćeni boniteti 'HR'
1.900,00 +PDV
(cijena za korisnike)Detaljni boniteti 'HR'
359,10 +PDV
(cijena za korisnike)